Liostaí agus Lúba

Liostaí

Go dtí seo bhíomar ag úsáid téacs agus uimhreacha inár ríomhchláir. Bhaineamar úsáid astu chun rudaí an-cumhachtach a dhéanamh, ach tá siad an-teoranta.

Cad a dhéanfadh muid dá mba mhaith linn go leor píosaí téacs nó go leor uimhreacha a úsáid? Chun é sin a dhéanamh, ba chóir dúinn liostaí a úsáid. Mar a shamhlófá, is féidir linn liostaí a úsáid chun liosta luachanna a chruthú.

Ag cruthú liostaí

Déantar liostaí le lúibíní cearnacha ([, ]) timpeall liosta luachanna, le camóga (,) idir na baill. Mar shampla: is liosta le trí bhall é [100, 200, 300]; Is é 100 an chéad bhall, is é 200 an dara ball agus 300 an tríú ball.

Is liosta folamh é [].

Déan iarracht 4 a chur leis an liosta [1, 2, 3] mar ceathrú bhall anseo:

Cliceáil anseo chun an freagra a fheiceáil

Sa sampla sin, chruthaíomar liosta uimhreacha, ach is féidir leat liosta a cruthú as aon luachanna is mian leat, téacs, uimhreacha, luachanna Boole srl.

[1, 2, 3] >-- Uimhreacha
["Hello", "Goodbye"] >-- Téacs
[["List", "inside"], ["a", "list"]] >-- Liosta liostaí
[10, fíor, "Dia duit"] >-- Meascán cineálacha

Ag cur liostaí le chéile

Is féidir liostaí a chur le chéile leis an oibritheoir +. Mar shampla: tá [10, 20] + [30, 40] cothrom le [10, 20, 30, 40].

Cruthaíonn + liosta nua as an dá liosta, cuireann sé an chéad liosta ar dtús, agus an dara liosta in a dhiaidh sin. Is féidir linn é sin a úsáid chun ball nua a chuir le liosta:

Míniú

 • Ar an chéad líne, cruthaímid liosta nua [1, 2, 3], agus stórálaimid é san athróg x.
 • Ar an dara líne, nuashonraímid an t-athróg x leis an luach x + [4]. Is é [1, 2, 3] luach reatha x, dá bhrí sin is é [1, 2, 3] + [4] luach x + 4. Tá [1, 2, 3] + [4] cothrom le [1, 2, 3, 4]. Mar sin is é ná [1, 2, 3, 4] an luach nua x.
 • Ar an tríú líne, scríobhaimid x. Ar an gconsól feicimid “[1, 2, 3, 4]”.

Ag roghnú baill

Anois tá a fhios againn conas liostaí a chruthú, ach conas is féidir linn na baill a fháil amach as na liostaí?

Tá baill an liosta uimhrithe, agus tugaimid “innéacs an bhaill” ar an uimhir sin. Is é 0 innéacs an chéad bhall, is é 1 innéacs an dara ball, 2 innéacs an tríú ball agus araile.

Na innéacsanna

Bainimid úsáid arís as lúibíní cearnacha ([]) chun ball liosta ag innéacs áirithe a roghnú. Cuirimid an innéacs idir na lúibíní tar éis an liosta. Mar shampla: má tá liosta againn san athróg ár_liosta, is féidir linn ár_liosta[0] a scríobh chun an chéad bhall a roghnú (is é 0 innéacs an chéad bhall). Scríobhaimid ár_liosta[1] chun a dara ball a roghnú, agus ár_liosta[2] chun an tríú ball a fháil. Seo sampla beag:

Bain triail as luachanna difriúla don innéacs ar an líne ball := liosta[0].

Teorainn

Níl ach 4 baill sa liosta [10, 20, 30, 40] as an sampla roimhe seo, cad a tharlaíonn má déanaimid iarracht an cúigiú ball a roghnú (innéacs 4)? Bain triail as:

Bá chóir duit earráid a fháil cosúil le “Tá 4 thar teorainn an liosta”.

Earráid teorann

Má tá fad L ag liosta éigin, is iad 0, 1, 2, … L - 1 na hinnéacs is féidir leat a úsáid.

Fad

Go minic ba mhaith linn fad liosta éigin a fháil, is féidir linn an focal “fad” a úsáid chun fad an liosta a fháil. Má tá liosta againn liosta, scríobhaimid fad@liosta chun fad an liosta a fháil. Bain triail as anseo:

Níos déanaí feicfimid cad is brí leis an siombail @

Tá fad an liosta an-úsáideach más maith linn an ball deireanach den liosta a fháil. Chonaiceamar cheana má tá liosta againn le fad L, is é L-1 innéacs an bhaill dheireanaigh. Dá bhrí sin is féidir linn liosta[fad@liosta - 1] a scríobh chun an baill deireanach a fháil. Bain triail as:

Téacs i gcomparáid le liostaí

Is sórt liosta charachtair é píosa téacs, is féidir leat na carachtair ar leith sa téacs a fháil le slonn innéacs, agus is féidir leat fad an píosa téacs a fháil le fad freisin. Mar shampla:

Lúba

Anois tá liostaí againn, cad is féidir linn a dhéanamh leo? Go príomha bainimid úsáid as uirlisí ar a dtugtar “lúba”. Le lúba is féidir linn rudaí a dhéanamh arís ’s arís le gach ball den liosta, mar shampla ba féidir linn gach ball de liosta éigin a scríobh ar an gconsól, nó suimiú gach uimhir i liosta eile.

Tá cúpla cineálacha lúba difriúla, ar dtús féachfaimid ar an lúb “le-idir”.

Le-idir

Tugaimid “le idir” ar an cineál lúba seo mar bainimid úsáid as chun lúb le athróg éigin idir dhá luachanna.

Scríobhaimid lúb “le idir” mar seo:

le <athróg> idir (<tús>, <deireadh>) {
  >-- Cód chun ath-ritheadh
}

Mar shampla:

le x idir (0, 10) {
  scríobh(x)
}

Seo é cad a dhéanann lúb “le-idir”:

 1. Cruthaíonn an léirmhínitheoir Setanta athróg nua, leis an ainm a chur tú tar éis an fhocail “le”. Tugaimid an athróg lúibe ar an athróg seo.
 2. Ar dtús cuireann sé an luach “<tús>” san athróg lúibe.
 3. Ansin ritheann sé an cód idir na lúibíní slabhracha ({ + }).
 4. Tar éis an cód sin, méadaíonn sé an luach san athróg lúibe.
 5. Déanann sé seic an bhfuil an athróg lúibe cothrom le nó níos mó ná an luach “<deireadh>”. Má tá sé, scoireann sé den lúb agus leanann sé ar aghaidh le aon cód tar éis an lúb.
 6. Mura bhfuil an athróg lúibe cothrom le nó níos mó ná an luach “<deireadh>”, filleann sé ar ais go dtí céim 3.

Tá an próiseas seo beagáinín casta, ach tá sé níos soiléire le sampla. Féach anois ar an cód seo an leanas:

Sampla

Nuair a ritheann tú an cód sin, bá chóir duit a fheiceáil go scríobhann sé “0”, ansin “1”, “2”, “3” agus “4”. Ag an deireadh scríobhann sé “Críochnaithe”.

Míniú

Chun an lúb “le-idir” a rith, chruthaíonn an léirmhínitheoir Setanta athróg nua i. Is é “i” ainm na hathróige mar scríobhamar “le i idir (0, 5)” ar an gcéad líne. Is féidir linn aon ainm is mian linn a úsáid. Is ainm traidisiúnta é “i” ar athróga lúb.

Ar dtús, cuireann Setanta an luach 0 san athróg i. Déanann sé é sin mar is é 0 an chéad luach idir ná lúibíní ar an gcéad líne: is é 0 an luach tosaigh.

Ansin ritheann sé an cód idir { agus }, is é scríobh(i) an cód sin. Dá bhrí sin, scríobhann sé “0” ar an gconsól.

Ina dhiaidh sin, méadaíonn Setanta an luach san athróg lúibe i, mar sin anois is é 1 an luach. Déanann sé seic an bhfuil i níos mó ná nó cothrom leis an luach deiridh (sa cód seo, is é 5 an luach sin mar is é 5 an dara uimhir idir na lúibíní sa slonn le i idir (0, 5)). Tá 1 níos lú ná 5, mar sin ritheann sé an cód scríobh(i) arís agus scríobhann sé “1” ar an gconsól.

Tharlaíonn an rud céanna arís agus arís le 2, 3 agus 4.

Faoi dheireadh, nuair atá Setanta críochnaithe ag scríobh “4”, méadaíonn sé an luach arís go 5, ansin déanann sé an seic arís agus anois tá an athróg lúibe cothrom le 5. Dá bhrí sin, tuigeann Setanta go bhfuil an lúb críochnaithe agus stopann sé ag rith an cód sa lúb: leanann sé ar aghaidh go dtí an céad céim eile: an líne scríobh("Críochnaithe"). Scríobhann sé “Críochnaithe” ar an gconsól agus anois tá an ríomhchlár thart.

Ag scríobh baill liosta

Anois feicfimid conas lúb “le-idir” a úsáid le liostaí. Bainfimid úsáid as lúb chun gach ball den liosta éigin a scríobh.

Tosaímis le liosta gearr:

mo_liosta := [1, 2, 3, 4, 5]

Tá 5 baill sa liosta sin, ba mhaith linn gach ceann a úsáid, mar sin is gá dúinn gach innéacs a fháil. Ba chóir dúinn scríobh mo_liosta[0] (an chéad bhall), ansin mo_liosta[1], mo_liosta[2], mo_liosta[3] agus mo_liosta[4]. Chun é sin a dhéanamh, ba chóir dúinn lúb a úsáid chun dul ó 0 go 4. Chonaiceamar sa sampla roimhe seo gur féidir linn an lúb seo a úsáid chun dul ó 0 go 4:

le i idir (0, 5) {
}

Bainimis úsáid as an lúb sin arís chun gach ball den liosta a scríobh, bain triail as:

Ach anois, cad a tharlaíonn nuair a cuirimid uimhir nua sa liosta? Tá uimhir nua 6 anois sa liosta, bain triail as arís:

Ní scríobhann sé amach “6” ar an gconsól! Cén fáth? Ní scríobhann sé é mar stopann an lúb nuair a sroicheann sé an innéacs 4, agus tá 6 ag innéacs 5. Más maith linn is féidir linn an 5 sa luach deiridh a mhéadú go 6, ach an bhfuil bealach níos cliste?

Tabhair faoi deara go raibh 5 cothrom le fad an liosta sa chéad sampla. Ní comhtharlú é sin! Ba mhaith linn lúb ó innéacs 0 go dtí an innéacs deireanach, agus chonaiceamar cheana gurb é fad@mo_liosta - 1 an innéacs deireanach. Stopann lúb “le-idir” sula sroicheann sé an luach deiridh, dá bhrí sin má úsáidimid fad@mo_liosta mar an luach deiridh, ba é fad@mo_liosta - 1 an innéacs deireanach a scríobhaimid. Sin é go díreach an rud ba mhaith linn a dhéanamh!

Anois seo é ár gcód:

Nuair a ritheann tú é anois, scríobhann sé gach ball den liosta. Bain triail as liosta níos giorra, nó liosta níos faide!

Ag suimiú liostaí

Anois, samhlaigh go bhfuil liosta uimhreacha againn, agus ba mhaith linn an suim iomlán a ríomh.

Tosaímis le liosta gearr arís

mo_liosta := [10, 20, 30]

Caithfimid athróg a chruthú chun an suim a stóráil. Tosaímis le luach 0.

mo_liosta := [10, 20, 30]

suim := 0

scríobh(suim)

Bá mhaith linn dul tríd an liosta ag suimiú an luach san athróg suim le gach ball sa liosta mar seo:

mo_liosta := [10, 20, 30]

suim := 0

suim = suim + mo_liosta[0]
suim = suim + mo_liosta[1]
suim = suim + mo_liosta[2]

scríobh(suim)

Oibríonn an cód sin, ach má fásann an liosta níos faide, caithfimid línte nua a chur isteach. In ionad na líne sin, is féidir linn lúb cosúil leis an lúb ón roinn roimhe a úsáid, mar seo:

mo_liosta := [10, 20, 30]

suim := 0

le i idir (0, fad@mo_liosta) {
  suim = suim + mo_liosta[i]
}

scríobh(suim)

Anois oibríonn an cód sin le aon liosta. Bain triail as anseo:

Gearrscríobh

Scríobhamar suim = suim + mo_liosta[i] sa cód roimhe seo, ach tá caoi níos giorra ag Setanta chun é sin a dhéanamh, an ráiteas +=:

suim += mo_liosta[i]

Ciallaíonn an líne sin agus an líne suim = suim + mo_liosta[i] an rud céanna. Tá ráiteas *=, -= agus /= freisin chun iolrú, dealú agus roinnt a dhéanamh.

Céimeanna

Is féidir uimhir eile a úsáid le lúb “le-idir”, scríobhann tú é tar éis an uimhir tosaigh agus an uimhir deiridh. Athraíonn an uimhir seo an céim a thógann an lúb nuair a méadaítear an athróg lúibe.

Mar shampla:

Scríobhann an ríomhchlár sin 0, 2, 4, 6, 8 agus 10. Tabhair faoi deara go bhfuil 2 tar éis an 0 agus an 11 sa chód. Dá bhrí sin méadaíonn an athróg lúibe faoi 2, mar sin ní fheicimid ach 0, 2, 4 srl sa chonsól.

Ag laghdú

Má tá an luach deiridh níos lú ná an luach tosaigh, ní méadaíonn an athróg lúibe, laghdaíonn sé. Mar shampla:

Ealaín ciorcail

Déanaimis anois rud spéisiúil! Bainfimid úsáid as lúba agus an stáitse chun pictiúir áille a tharraing. Cruthaímis ríomhchlár anois ina féidir leis an úsáideoir uimhir a chlóscríobh isteach, agus tarraingeoidh an ríomhchlár an méid ciorcail sin go randamach in áiteanna randamach ar an stáitse, le méideanna randamacha freisin.

Tarraingímis ciorcail

Ar dtús, tá cúpla gníomhartha agus luachanna ba chór dúinn a fheiceáil sula dtosóimid.

Randamach

Chun áiteanna randamach a phiocadh, teastaíonn uimhreacha randamacha uainn, ach conas a chruthaíonn tú uimhir randamach? Ar an dea-uair tá 2 gníomhartha ag Setanta chun rudaí randamach a dhéanamh: rand agus slánuimh_rand. Is gníomhartha matamaitice iad, mar sin scríobhaimid rand@mata agus slánuimh_rand@mata (nó slanuimh_rand@mata) chun iad a úsáid.

 • Tugann rand uimhir randamach dúinn idir 0 agus 1. Mar shampla: 0.5, 0.333 srl.
 • Glacann slánuimh_rand le 2 argóint, agus tugann sé ar ais slánuimhir randamach idir na huimhreacha sin. Mar shampla, is féidir le slánuimhir_rand@mata(3, 5) 3, 4, nó 5 a thabhairt ar ais.

Bain triail as an cód seo cúpla uair:

Bá chóir duit uimhreacha difriúla a fheiceáil idir 0 agus 100.

An Stáitse

Chun áiteanna randamacha a phiocadh amach ar an stáitse, caithfimid leithead an stáitse agus airde an stáitse a fháil. Mar a chonaiceamar roimhe seo, is féidir linn na luachanna sin a fháil le fad_x@stáitse agus fad_y@stáitse.

Bain triail as an cód seo:

An Ealaín

Anois tá sé in am an ríomhchlár a scríobh. Ar dtús, ba mhaith linn an méid ciorcail a fháil ón úsáideoir. Cuimhnigh gur féidir linn an gníomh ceist a úsáid chun ceist a chur ar an úsáideoir agus go_uimh chun téacs a athrú go uimhir.

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

Anois ba mhaith linn an méid sin ciorcail a chruthú, is féidir linn lúb “le-idir” a úsáid chun é sin a dhéanamh.

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  >-- Scríobhfaimid an cód chun ciorcail a tharraingt anseo
}

Le haghaidh ciorcal randamach a tharraingt, ba chóir dúinn x-comhordanáid agus y-comhordanáid agus ga randamach a fháil. Bainimis úsáid as slánuimh_rand, fad_x agus fad_y chun na comhordanáidí sin a phiocadh:

Chun an ga randamach a phiocadh, is féidir linn uimhir a phiocadh idir 50 agus 100.

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  x_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)
  ga_rand := slánuimh_rand@mata(50, 100)
}

Anois níl ach le déanamh againn ach an ciorcail a tharraingt le ciorcal@stáitse:

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  x_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)
  ga_rand := slánuimh_rand@mata(50, 100)

  ciorcal@stáitse(x_rand, y_rand, ga_rand)
}

Bain triail as an ríomhchlár anois: Tosaigh an ríomhchlár, scríobh isteach an méid ciorcail is mian leat agus ansin oscail an táb “Stáitse” chun na ciorcail a fheiceáil.

Dathanna

Tá na ciorcail dubh leadránach, bheadh sé níos fearr ciorcail ildaite a tharraing. Anois bainimis úsáid as liostaí chun dathanna a chur isteach inár bpictiúir.

Chruthaímis liosta gearr de na dathanna ba mhaith linn a úsáid:

dathanna := ["dearg", "buí", "gorm", "glas"]

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  x_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)
  ga_rand := slánuimh_rand@mata(50, 100)

  ciorcal@stáitse(x_rand, y_rand, ga_rand)
}

Phioc mé amach “dearg”, “buí”, “gorm” agus “glas”, ach is féidir leat dathanna difriúil a phiocadh más mian leat.

Chun ball randamach a phiocadh ón liosta sin, ba chóir dúinn innéacs randamach a phiocadh. Is féidir linn slánuimh_rand a úsáid arís chun é sin a dhéanamh. Is iad na huimhreacha ó 0 go fad@dathanna - 1 innéacs an liosta, dá bhrí sin tabharfaidh slánuimh_rand@mata(0, fad@dathanna - 1) innéacs randamach dúinn.

dathanna := ["dearg", "buí", "gorm", "glas"]

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  x_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)
  ga_rand := slánuimh_rand@mata(50, 100)

  innéacs_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad@dathanna - 1)

  ciorcal@stáitse(x_rand, y_rand, ga_rand)
}

Anois is féidir linn an innéacs sin a úsáid chun dath a fháil ón liosta agus dath@stáitse a úsáid chun dath an ciorcail a athrú:

dathanna := ["dearg", "buí", "gorm", "glas"]

méid_ciorcail := go_uimh(ceist("Cé mhéad ciorcail?"))

le i idir (0, méid_ciorcail) {
  x_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)
  ga_rand := slánuimh_rand@mata(50, 100)

  innéacs_rand := slánuimh_rand@mata(0, fad@dathanna - 1)

  dath@stáitse(dathanna[innéacs_rand])

  ciorcal@stáitse(x_rand, y_rand, ga_rand)
}

Bain triail as an cód arís:

Taispeántas

Ealaín ciorcail

Dúshlán

Athraigh an cód ionas go úsáideann sé ciorcal_lán@stáitse in ionad ciorcal@stáitse, cad a tharlaíonn?