Ag Lúbadh Go Deo

Lúba “Nuair-a”

Sa leathanach roimhe seo d’fhoghlaimíomar faoi lúba “le idir”, bhí siad an-úsáideach le haghaidh píosaí cód a rith arís agus arís, ach bhí siad teoranta mar bhí orainn an uimhir tosaigh agus an uimhir deiridh a phiocadh sular thosaigh an lúb ag rith. Cad is féidir linn a dhéanamh mura bhfuil a fhios againn cé mhéad lúb atá de dhíth orainn, nó dá mba mhaith linn rudaí a dhéanamh go deo?

Is féidir linn cineál lúb nua a úsáid, an lúb “nuair-a”. Tugaimid lúb “nuair-a” ar an gcineál lúb seo mar ritheann an cineál lúb seo cód arís agus arís nuair atá slonn éigin fíor. Tugaimid “an coinníoll ar an slonn sin.

Scríobhaimid lúb “nuair-a” mar seo:

nuair-a <coinníoll> {
  >-- Cód le ath-rith
}

Oibríonn lúb “nuair-a” mar seo:

 1. Nuair a sroicheann an léirmhínitheoir Setanta lúb “nuair-a”, ar dtús déanann sé seic an bhfuil an coinníoll fíor (cosúil lé ráiteas ). Mura bhfuil an coinníoll fíor, scoireann sé den lúb agus leanann sé ar aghaidh leis an cód tar éis na lúibe.
 2. Tar éis an seic, ritheann sé an cód idir na lúibíní slabhracha ({ agus }).
 3. Ansin bogann sé ar ais go céim 1.

Seo sampla beag:

Sampla

Nuair a ritheann tú an cód sin scríobhann sé “0”, “1” agus “2”, Cén fáth?

 • Ar an gcéad líne, cruthaíonn Setanta athróg nua x le luach 0.
 • Ansin, leanann sé ar aghaidh agus sroicheann sé an lúb. Is é x < 3 an coinníoll. Dá bhrí sin, déanann Setanta seic an bhfuil x < 3 fíor. Faoi láthairx cothrom le 0, mar sin tá x < 3 fíor.
 • Toisc go raibh an coinníoll fíor, ritear an cód sa lúb, scríobhann sé “0” ar an gconsól agus méadaíonn sé x. Anois is é 1 luach x.
 • Anois filleann Setanta ar ais go dtí an coinníoll, anois tá x cothrom le 1, mar sin tá an coinníoll x < 3 fós fíor agus leanann sé ar aghaidh leis an cód arís.
 • Scríobhann sé “1” ar an gconsól agus méadaíonn sé x arís.
 • Tharlaíonn an rud céanna arís: tá an coinníoll fós fíor, scríobhann sé “2” agus méadaíonn sé x.
 • Anois, áfach, níl an coinníoll fíor, mar tá x cothrom le 3, agus níl 3 níos lú na 3. Dá bhrí sin, scoireann Setanta ón lúb agus leanann sé ar aghaidh tar éis na lúibe.
 • Níl aon cód tar éis na lúibe, mar sin tá an ríomhchlár críochnaithe.

Ag lúbadh go deo

Cad is féidir linn a dhéanamh más mian linn rudaí a dhéanamh go deo? Mar shampla ríomhchlár a scríobhann “Dia duit” gach 2 soicind? Is féidir linn é sin a dhéanamh, níl le déanamh againn ach coinníoll a scríobh atá fíor i gcónaí, mar shampla: 1 == 12 + 3 == 5. Is é fíor an slonn is simplí áfach.

Seo lúb a ritheann go deo:

nuair-a fíor {
}

Nuair atá ríomhchlár Setanta ag rith, athraíonn an cnaipe go cnaipe . Má cliceálann tú ar an gcnaipe, stopfaidh an ríomhchlár. Beidh an cnaipe seo riachtanach do na ríomhchláir a leanas.

Anois, scríobhaimis an ríomhchlár a scríobhann “Dia duit” gach 2 soicind:

Bain triail as! (Ná déan dearmad faoin cnaipe ).

Ag Neadú

Is féidir linn lúba a chur isteach i lúba eile! Tugaimid “lúba neadaithe” ar lúba mar seo. Tá lúba neadaithe an-úsáideach chun rudaí casta a dhéanamh. Féach ar an sampla seo:

Sampla

Seo cód le lúba neadaithe:

Tosaíonn na lúba seo ag 0 agus stopann siad ag 2. Gach uair a ritheann an lúb amuigh, ritheann an lúb istigh 3 huaire. Bain triail as an cód sin.

Dathanna agus Méideanna

Anois bainimis úsáid as lúba neadaithe. Samhlaigh go bhfuil liosta dathanna agus liosta méideanna againn, agus ba mhaith linn ciorcail a tharraingt le gach méid agus gach dath.

Tosaímis le liosta dathanna agus lúb amháin chun dul tríd an liosta:

dathanna := ["glas", "buí", "bándearg", "gorm"]

le i idir (0, fad@dathanna) {
  dath := dathanna[i]

  >-- Athraigh an dath
  dath@stáitse(dath)
}

Anois is féidir linn an liosta méideanna a chruthú, agus lúba neadaithe chun dul tríd an liosta.

dathanna := ["glas", "buí", "bándearg", "gorm"]

méideanna := [50, 100, 200]

le i idir (0, fad@dathanna) {
  dath := dathanna[i]

  >-- Athraigh an dath
  dath@stáitse(dath)

  le j idir (0, fad@méideanna) {
    méid := méideanna[j]
  }
}

Anois, sa lúb istigh tá na hathróige dath agus méid againn, agus is féidir linn ciorcail a tharraing, ach cén áit?

Chun an ciorcail a tharraingt i lár an stáitse is féidir linn fad_x agus fad_y a úsáid. Chun an lárphointe a fháil níl le dhéanamh againn ach fad_x agus fad_y a roinn ar dó.

dathanna := ["glas", "buí", "bándearg", "gorm"]

méideanna := [50, 100, 200]

le i idir (0, fad@dathanna) {
  dath := dathanna[i]

  >-- Athraigh an dath
  dath@stáitse(dath)

  le j idir (0, fad@méideanna) {
    méid := méideanna[j]

    >-- Glan an stáitse.
    glan@stáitse()

    >-- Tarraing an ciorcal i lár an stáitse.
    ciorcal@stáitse(fad_x@stáitse / 2, fad_y@stáitse / 2, méid)
  }
}

Faoi dheireadh, ba chóir dúinn fanacht ar feadh tamaill beag tar éis dúinn an ciorcal a tharraingt. Ba chóir dúinn é seo a dhéanamh mar mura ndéanaimid é beidh an ríomhchlár i bhfad ró thapa. Ní bheadh am againn na ciorcail ar leith a fheiceáil.

Bain triail as!

Stop!

Anois déanfaimid iarracht ríomhchlár nua a chruthú a ligeann don úsáideoir liosta téacs a chlóscríobh go dtí go gclóscríobhann siad “Stop”, ansin scríobhfaidh an ríomhchlár an liosta ar ais ar an gconsól. Féach ar an GIF seo:

Ag clóscríobh liosta téacs

Is féidir linn an gníomh léigh a úsáid chun ionchur an úsáideora a fháil. Tosaímis le lúb nuair-a fíor agus feicimid níos déanaí conas éalú ón lúb.

>-- Cruthaigh liosta folamh.
liosta := []

nuair-a fíor {
  >-- Faigh téacs ón úsáideoir.
  téacs := léigh()

  >-- Cuir an téacs leis an liosta.
  liosta += [téacs]
}

Má ritear an ríomhchlár sin, leanfaidh sé ar aghaidh go deo ag léamh téacs ón gconsól. Ba mhaith linn scoir ón lúb nuair a scríobhann an úsáideoir “Stop”. Conas is féidir linn é sin a dhéanamh?

DIY

Má úsáidimid coinníoll éigin in ionad fíor, beidh muid ábalta an lúb a stopadh. Cruthaímis athróg nua stop leis an luach bréag agus bainimis úsáid as an athróg sin mar coinníoll na lúibe mar seo:

>-- Cruthaigh liosta folamh.
liosta := []

stop := bréag

nuair-a !stop {
  >-- Faigh téacs ón úsáideoir.
  téacs := léigh()

  >-- Cuir an téacs leis an liosta.
  liosta += [téacs]
}

Anois leanfaidh an lúb ag rith nuair atá stop cothrom le bréag, agus stopfaidh sé má tá sé cothrom lé fíor. Anois nuair a faighimid téacs ón úsáideoir, is féidir linn an athróg stop a athrú go fíor má tá an téacs cothrom le "Stop".

>-- Cruthaigh liosta folamh.
liosta := []

stop := bréag

nuair-a !stop {
  >-- Faigh téacs ón úsáideoir.
  téacs := léigh()

   téacs == "Stop" {
    stop = fíor
  } {
    >-- Cuir an téacs leis an liosta.
    liosta += [téacs]
  }
}

Anois cuirimis líne ag an deireadh chun an liosta a scríobh amach agus beidh ríomhchlár ceart againn.

Bain triail as! Rith an ríomhchlár agus scríobh isteach cúpla rudaí difriúla, ansin scríobh “Stop” agus ba chóir duit liosta na rudaí a scríobh tú a fheiceáil sa chonsól.

Bealach níos fearr

D’oibrigh an cód sin i gceart, ach bhí sé beagáinín casta, an bhfuil bealach níos simplí?

eochairfhocal bris ag Setanta, is féidir linn é a úsáid chun briseadh amach as lúb éigin. Nuair a léann an léirmhínitheoir Setanta bris stopann sé láithreach agus fágann sé an lúb, ansin leanann sé ar aghaidh le aon cód tar éis na lúibe.

Bain triail as anseo:

Má ritheann tú an cód sin, feicfidh tú “0”, “1”, “2”, “3” agus “4” ar an gconsól, cén fáth nach bhfeiceann tú na huimhreacha eile (“5”, “6” srl.)?

Stopann an ríomhchlár ag “4” mar nuair a thosaíonn an lúb le i cothrom le 5, tá an seic ma i == 5 fíor. Mar sin ritheann sé an líne bris. Ar an bpointe scoireann Setanta ón lúb. Níl aon cód eile tar éis na lúibe, mar sin tá an ríomhchlár críochnaithe.

Dúshlán

Bog an líne scríobh(i) ionas go scríobhann an ríomhchlár sin “5” freisin.

Cliceáil anseo le haghaidh an freagra

Ag Réiteach Ár gCód

Seo é an cód a scríobhamar níos luaithe:

>-- Cruthaigh liosta folamh.
liosta := []

stop := bréag

nuair-a !stop {
  >-- Faigh téacs ón úsáideoir.
  téacs := léigh()

   téacs == "Stop" {
    stop = fíor
  } {
    >-- Cuir an téacs leis an liosta.
    liosta += [téacs]
  }
}
scríobh(liosta)
"></mini-editor></div></div>

Anois is féidir linn gach rud a bhaineann leis an athróg stop a scrios agus an focal bris a úsáid ina ionad. Féach ar an cód anois:

>-- Cruthaigh liosta folamh.
liosta := []

nuair-a fíor {
  >-- Faigh téacs ón úsáideoir.
  téacs := léigh()

   téacs == "Stop" {
    bris
  }

  >-- Cuir an téacs leis an liosta.
  liosta += [téacs]
}
scríobh(liosta)
"></mini-editor></div></div>

Tá an cód seo i bhfad níos simplí, agus déanann sé an rud céanna.

Lean ort!

Tá eochairfhocal eile ag Setanta a bhaineann le lúba, is é chun-cinn. Nuair a d’úsáideamar bris, scoir sé amach ón lúb go hiomlán, ach déanann chun-cinn rud difriúil, nuair a úsáidimid chun-cinn bogann Setanta ar ais go dtí barr na lúibe agus tosaíonn sé an lúb arís (leis an gcéad luach eile den athróg lúibe i gcás lúb “le-idir”).

Féach ar an ríomhchlár seo:

Tá liosta dathanna sa ríomhchlár sin, agus péinteálann sé ciorcal ag áit randamach le gach dath sa liosta.

Cad is féidir linn a dhéanamh más maith linn neamhaird a thabhairt ar gach dath a thosaíonn le “g”? Ba féidir linn ráiteas mór a úsáid, ach bheadh sé sin an míshlachtmhar. In ionad sin is féidir linn chun-cinn a úsáid chun léim go dtí an gcéad dath eile má dtosaíonn an dath reatha le “g”.

Cuimhnigh gur féidir linn na litreacha ar leith i bpíosa téacs a roghnú le slonn innéacs, díreach mar a dhéanaimid le liostaí. Chun seic a dhéanamh an bhfuil an céad litir cothrom le “g”, is féidir linn an ráiteas seo a scríobh: dath[0] == "g". Anois cuirimis an píosa cód seo isteach inár lúb:

 dath[0] == "g" {
  chun-cinn
}

Seo é an cód anois:

dathanna := ["buí", "gorm", "dubh", "dearg", "bandearg", "glas"]

le i idir (0, fad@dathanna) {
  dath := dathanna[i]

   dath[0] == "g" {
    chun-cinn
  }

  dath@stáitse(dath)

  x := slánuimh_rand@mata(0, fad_x@stáitse)
  y := slánuimh_rand@mata(0, fad_y@stáitse)

  ciorcal@stáitse(x, y, 100)
}

Anois nuair a thosaíonn an dath le “g”, rithfear an líne chun-cinn, ansin bogfaidh léirmhínitheoir Setanta ar ais go dtí barr na lúibe, méadóidh sé an athróg lúibe i agus leanfaidh sé ar aghaidh léis an gcéad dath eile. Bain triail as anseo, tabhair faoi deara nach bhfuil aon ciorcal “glas” nó “gorm”!